aller au menu

Unitat catalana

ORIENTACIÔ POLiTICA

Les bases ideologiques definides precedentment ens condueixen a defensar les següents opcions:

Estatut de Catalunya Nord

UNITAT CATALANA reafirma la voluntat d'obtenir, per a Catalunya Nord, un estatut de col.lectivitat territorial amb poders legislatius i executius, tal com ho va proposar l'any 1991.

Pàïsos Catalans

UNITAT CATALANA cercarà sempre a enfortir i desenvolupar, com mes fort millor, els lligams i les relacions entre Catalunya Nord i Catalunya Sud i amb la resta dels Pàsos Catalans, tot i respectant la personalitat de cada pais.

França, Estat plurinacional

UNITAT CATALANA reinvindica la plurinacionalitat de l'Estat francès i treballarà per aconseguir unes estructures que permetin l'aplicacié de l'Estatut de col.lectivitat territorial.

Europa

UNITAT CATALANA s'inscriu dins la construccio d'una Europa dels pobles, unida, plural i solidaria.

UNITAT CATALANA promoura o sostindrà tota iniciativa que hi participi.

UNITAT CATALANA

QUÈ ÉS UNITAT CATALANA ?

UNITAT CATALANA
13, Plaça dels Peluts
66000 PERPINYÀ Catalunya Nord
Tel. : 04 68 35 53 20 - Fax : 04 68 34 51 41
www.unitatcatalana.org

2004 - 2021 © Christian Lacour